TERROIR
În acestă regiune viticolă am descoperit elementele perfecte cultivării viței de vie. Zona dispune de o orientare optimă spre soare care permite viței de vie să se bucure de lumină și căldură pe tot parcursul zilei și sigură dezvoltarea aromelor în struguri. Podgoriile din această microzonă se bucură de menținerea umidității și a unor temperaturi optime datorită brizelor venite dinspre Marea Neagră și a vântului răcoros dinspre Prut și lacurile de acumulare din sud – Cahul și Jalpug. Regiunea este definită de soluri argiloase care dau vinuri complexe.

Vinul nostru este produs cu grijă și pasiune din struguri culeși și selectați manual de pe cele mai alese podgorii, cuprinzând soiuri autohtone dar și adaptate terroirului local, păstrând autenticitatea și stilul tradițional de vinificație.

Parte a regiunii viti-vinicole Valul lui Traian, pe aceste meleaguri se cultivă de secole soiuri de struguri care dau rezultate incredibile, iar responsabilitatea noastră este să ducem mai departe tradiția, dar și să perfecționăm continuu calitatea, pe măsură ce tehnologiile și experiența noastră cresc. Să facem vinuri care scriu istorie.

CARACTERISTICILE MICROZONEI

"De astăzi voi sunteți proprietari liberi pe locurile stăpânirii voastre!”

– A.I. Cuza, 1864
DOMENIILE CUZA
Din satul care a aparținut României în timpul Domnitorului cu același nume, vine un vin ca istoria noastră: ales, puternic și bogat. Aici oameni înţelepţi, muncitori şi iubitori de neam își pun priceperea și pasiunea pentru a crea un vin puternic, uniți de dorința de a duce mai departe în lume povestea vinurilor noastre cu suflet românesc.